En elbilsladdare hänger på en vägg

Frågor och svar

För föreningar

Vad innebär det att bli Klimatvänförening till Laddaccess?

Klimatvänföreningen har ett samarbetsavtal med Laddaccess, som väldigt mycket liknar det många föreningar har för kabel-tv/bredband. Laddaccess planerar, bekostar och etablerar laddstolpar i garaget/parkeringen. Boende med laddbil blir Hyrkund direkt hos Laddaccess, som ett abonnemang med en Månadsavgift + Elförbrukning (kr/kWh). Föreningen får ersättning med Självkostnad för den el som förbrukas till laddning, dvs det är i grunden kostnadsneutralt för föreningen. Styrelsen sparar tid och resurser till det som är viktigare i föreningen.

Ökar värdet på alla lägenheter i Brf:en om föreningen blir Klimatvänförening?

Ja, att möjligheten till laddning finns tillgängligt för boende på ett enkelt sätt blir mer och mer viktigt för köpare av både stora och små lägenheter. Detta lyfts fram av t ex Avanza/Placeras skribent om privatekonomi ("Laddplats ökar värdet på borätten", 2019-08-30).

Hur kan föreningen slippa upphandling och investeringen i laddplatser?

Vi tar ut Månadshyra för tjänsten över tid från ett kollektiv av nöjda Hyrkunder, de som faktiskt får nyttan av att köra på eldrift (sparar ca 7-10 tkr per år).

Vad skiljer er från alla andra aktörer på marknaden för laddning?

Andra på laddmarknaden i Sverige säljer teknik & installation, och har redan tjänat sina pengar dag 1. Våra intäkter bygger på nöjda Hyrkunder & förening över lång tid.

Hur vet vi att ni finns kvar om 3, 5, 10 år? Ni är inget stort företag.

Beviset på att vi kommer leverera det vi lovar, är att vi faktiskt investerar våra egna pengar i den lokala infrastrukturen i er förening.

Vad kräver ni för exklusivitet?

Precis som vid föreningsavtal för kabel-tv/bredband så behöver vi ha en exklusivitet. Utgångspunkten för avtalet är 7 år, men vårt perspektiv på tjänsten är minst 10-30 år.

Måste föreningen fakturera Hyrkunder eller administrera något annat löpande kring laddstolparna?

Nej, Laddaccess sköter administration och fakturering. Elförbrukningen som vi fakturerar Hyrkunderna betalas vidare till föreningen i efterskott via en självfaktura.

Måste föreningen byta elleverantör?

Nej.

Räcker elen i föreningen till? Det skrivs och pratas mycket om elbrist.

Vi kontrollerar alltid detta på plats ihop med relevant expertis. Generellt är svaret ofta ”Ja, till behovet under en överskådlig framtid.” Dygnsbehovet av el till en vanlig laddbil (ca 7-10 kWh), som laddas nattetid (ca 8-12 timmar), motsvarar ungefär effekten för en dammsugare.

Behöver föreningen hantera någon data? Var lagras data över t ex elförbrukning?

Nej. Vi hanterar all data samt behörigheter till laddstolpar etc. Data för t ex fakturering finns i våra leverantörers molntjänster.

Parkeringshantering: Behöver föreningen ändra hur det fungerar med uthyrningen av p-platser?

Nej, det hanteras som tidigare. Vi är inte en parkeringsoperatör. Däremot kan vissa bilar behöva byta p-plats med varandra så att laddbilar får ha sin p-plats vid laddstolparna. Föreningen behöver möjliggöra detta i sin hantering (eller via sin parkeringsförvaltare).

Måste det vara fast uthyrda p-platser där ni etablerar laddstolpar?

Ja. Annars får inte Hyrkunden enkelheten som vi erbjuder: ”…lika enkelt som för villaägaren…”

Hur vet vi att laddstolparna är framtidssäkrade?

Tekniken för elbilar utvecklas snabbt med t ex större batterier, och snabbladdning längs motorvägar etc kommer gå avsevärt fortare med ny framtida teknik. Däremot kommer körda mil per dygn fortfarande vara ca 3-5 mil i snitt för de flesta bilar. Hemmaladdning under natten i en förening kommer fortsatt ske enligt EU-standarden (230 V växelström) som finns i elnätet och som alla biltillverkare följer.

Hur ser processen ut efter att vår förening anmält intresse?

Allra först, tack för visat intresse. Eftersom vi investerar i infrastruktur börjar vi undersöka så att föreningens garage/parkering har vissa grundläggande förutsättningar i form av storlek mm. Inom kort har vi ett telefon/web-möte med t ex styrelsen eller er arbetsgrupp där ni får ställa alla frågor. Vi behöver en ansökan från föreningen (görs enkelt elektroniskt), samt ett fysiskt besök på plats hos er för att få korrekt information till våra installatörspartners. Slutligen får ni ett komplett Klimatvänsförslag (en offert) om att bli Klimatvänförening hos Laddaccess.

Kan styrelsen fatta beslut om laddstolpar eller måste en stämma besluta?

Enligt HSBs egen tidning för sina medlemsföreningar är det styrelsen som fattar beslut om laddstolpar. Stämmobeslut krävs inte. "...laddpunkter för elbilar är ett beslut som tas av styrelsen" (Hemma i HSB, 2022:1)

Hjälper Laddaccess föreningen med en enkät bland boende om intresset för laddstolpar?

Ja, vi gör gärna en digital enkät åt förening som ansökt om att bli Klimatvänförening, vilket man gör efter t ex ett tfn/web-möte där ni fått svar på era frågor. Enkäten är självklart kostnadsfri för föreningen och de boende. Enkäten görs digitalt via en länk på email, er hemsida, Facebook-grupp eller liknande.

För laddbilsägare

Vad innebär det att bli Hyrkund?

Boende i en Klimatvänförening, som har eller ska skaffa laddbar bil, kontaktar Laddacces för att bli Hyrkund. Det fungerar på samma sätt som ett telefon-abonnemang. Hyrkunder får en professionell aktör som tar hand om utbyggnad, support etc.

Vad kostar det att vara Hyrkund?

Startavgift för hyravtalet + en Månadshyra, som regleras årsvis med byggkostnadsindex för att skydda konsumenten. Elförbrukning(kr/kWh), går vidare till föreningen.

Vad är det för bindningstid och uppsägningstid?

Bindningstid vid avtalsstart: 6 månader. Uppsägningstid: 2 månader

Passar tjänsten till alla slags laddbara bilar?

Ja, uttagen är EU-standard (kallas Typ2-uttag) som passar alla laddbilar. Har man s k Typ1-anslutning (japansk) på sin laddbil har man normalt redan en konverteringssladd.

Riktar sig tjänsten både till privatägd /företagsägd laddbil?

Ja, Hyrkunden kan vara en privatperson eller ett företag, som har fast p-plats på föreningens parkering.

Kommer avgiften för parkering att komma på Laddaccess faktura?

Nej. Föreningen hanterar parkering precis som tidigare (eller via sin parkeringsförvaltare).

Måste jag byta p-plats för att bli Hyrkund?

Det beror på. Om du redan hyr en p-plats där laddstolpar etableras initialt, behöver du inte byta p-plats. Vilka p-platser som väljs ut för laddstolpar beror främst på t ex närhet till elcentral, möjlighet att montera laddare på befintlig vägg/stolpe etc.

Hur lång tid tar det att ladda sin bil?

Bilen laddas på natten när du sover. Tiden som du lägger ner är 30 sekunder på kvällen och 30 sekunder på morgonen att koppla in/ur sladden.

Vilken räckvidd fylls upp per timme som bilen laddas?

Normalt, ca 1-2 mil per timme (eller mer) nattetid. Det beror främst på din bil, men också på hur många som laddar samtidigt.