Om anläggningsbeslut
för samfälligheter

Vid behov av nya faciliteter eller infrastruktur i en gemensamhetsanläggning, till exempel laddningspunkter för elfordon, måste föreningen normalt ansöka om att lägga till laddningspunkterna i föreningens anläggningsbeslut. I anläggningsbeslutet framgår det bland annat om vad anläggningen får användas till, alltså föreningens syfte. Saknar föreningen bestämmelser om laddboxar eller liknande måste man alltså uppdatera sitt anläggningsbeslut. Laddaccess erbjuder elbilsladdning för samfälligheter utan ändring av anläggningsbeslut. Våra avtal tecknas direkt med den enskilda bilägaren som använder laddboxen, vilket eliminerar behovet av komplicerade processer för hela föreningen

Anmäl intresse
Anläggningsbeslutet

Med Laddaccess är det inte aktuellt med ändring av anläggningsbeslutet

Detta gäller alltså om samfälligheten ska köpa in och äga laddinfrastrukturen själva. Med oss som samarbetspartner är det istället vi på Laddaccess som äger och driftar anläggningen och sedan hyrs denna ut direkt till dom boende. Under dessa förutsättningar är det inte aktuellt med en förändring i anläggningsbeslutet enligt expertutlåtande från Lantmäterimyndigheten som vi har varit i nära kontakt med. (https://kartor.stockholm/lantmateriforrattningar/).

Anläggningsbeslutet

Så mycket kostar en omprövning av anläggningsbeslutet

Att ändra anläggningsbeslutet är en kostsam process. Vad prislappen landar på kan variera kraftigt, men man får räkna med ett par tusenlappar per delägare. En kostnad som gäller alla delägare, oavsett om de äger en elbil eller inte. Det är dessutom ingen garanti för att föreningen ska få grönt ljus för att påbörja installationen.

Enligt myndighetens egna prisexempel landar notan någonstans på 150.000 kronor för en omprövning av det befintliga beslutet. Prisexempel gäller en förening med 25 delägare, vilket innebär en kostnad på 6 000 kronor per fastighet.

Vissa situationer under ansökningsprocessen kan bli mer komplexa och därmed innebära högre kostnader. Om många berörda parter behöver vara delaktiga och ge sina synpunkter under ansökningsprocessen kan det resultera i högre kostnader.

Anläggningsbeslutet

En kritiserad och byråkratisk process

M Sveriges medlemstidning Motor har i en rad artiklar granskat problem som finns när det gäller laddinfrastrukturen och samfälligheter. Man har bland annat granskat hur många samfälligheter som har ansökt om att ändra anläggningsbeslutet, och hur mycket medel som har betalats ut genom det så kallade Ladda bilen-stödet. M Sweden riktar i sin granskning kritik till det byråkratiska regelverket omkring anläggningsbeslutet.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret så hör jag av mig omgående.
Kristian Greslingaas
Du kan också kontakta mig direkt:
Kristian Greslingaas
076 778 80 28
kristian@laddaccess.se