Vår Process

Vår process för elbilsladdning i föreningen omfattar att noggrant utveckla en långsiktig etableringsplan och samarbetsavtal. Vi ser processen som ett centralt verktyg för att bygga förtroende och lära känna varandra, vilket är avgörande för ett framgångsrikt samarbete över tid. Hos Laddaccess prioriterar vi relationer lika högt som teknik, vilket säkerställer att all elbilsladdning hanteras med största omsorg och expertis

Anmäl intresse
Vår process

Processen består av 6 punkter

  • Möta styrelsen i föreningen
  • Undersöka intresset bland medlemmarna
  • Skapa prognos för elbilsutvecklingen i föreningen
  • Genomföra platsbesök tillsammans med elektriker
  • Anpassa samarbetsavtalet och etableringsplanen tillsammans med styrelsen
  • Presentera hyrkundstjänsten för medlemmarna och svara på frågor
1. Vår process

Möta styrelsen i föreningen

Eftersom samarbetet kommer gälla flera år så är det viktigt för oss på Laddaccess att lära känna styrelsen och att vi tydligt förstår föreningens förutsättningar och behov ingående innan vi inleder samarbete. Ett starkt samarbete med föreningen kommer vara en grundförutsättning för att vi tillsammans ska lyckas ge fler medlemmarna förutsättningar att välja elbil.

Det är också viktigt att förstå att när man väljer samarbete med oss så är det inte samma sak som att upphandla och äga elbilsladdning själva. Det kan vara svårt att ”klämma” ned vårt erbjudande i en mall för upphandling av att köpa in och äga anläggningen.

2. Vår process

Undersöka intresset bland medlemmarna

Att ta reda på hur intresset ser för elbilsladdning är en viktig del av förarbetet i styrelsen. Vi hjälper alltid föreningen att ta fram underlag för intresset för att hyra elbilsladdare bland medlemmarna som en del av vår process. Läs mer här…

INTRESSET FÖR ELBILSLADDNING I FÖRENINGEN

Vi hjälper er att undersöka intresset i föreningen

Vi utformar enkäten och delar ut den i nära samarbete med styrelsen och delar alla insikter med er.
3. Vår process

Skapa prognos för elbilsutvecklingen i föreningen

Vi vet att det tar många år innan alla på parkeringen har bytt till elbil. Vi har skapat en modell ta reda på hur den förväntade utvecklingen av elbilar ser ut unikt för er förening. Detta är en del av etableringsplanen och hjälper oss beskriva hur vi etablerar elbilsladdning i er förening på ett smart sätt. Läs mer här…

PROGNOS FÖR ELBILSUTVECKLINGEN I ER FÖRENING

Vi tar fram en individuell prognos för er förening

Ta reda på hur snabbt transformation mot fler elbilar ser ut hos er förening.
4. Vår process

Genomföra platsbesök tillsammans med elektriker

När vi kommit lite längre i processen genomför vi platsbesök med våra partners inom elektronik för att bestämma hur etableringen och kabeldragningen ska göras på bästa sätt. Eftersom vi på Laddaccess står för kostnaderna är syftet med besöket främst att säkerställa att vår etableringsplan är gjord på rätt förutsättningar.

Elektriker gör också bedömning om vad som kommer krävas för att kunna utveckla elbilsladdningen över tid. Det kan till exempel röra sig om uppgradering av effektabonnemang, utbyggnad av elcentraler eller installation av lastbalansering.

5. VÅR PROCESS

Anpassa samarbetsavtalet och etableringsplanen tillsammans med styrelsen

Samarbetsavtalet är individuellt och utformas alltid efter de specifika behov och förutsättningar som varje förening har. Etableringsplanen är en del av samarbetsavtalet och beskriver i korthet hur, när och vad som ska installeras hos föreningen.

I detta skede ser vi också över dom teknologiska alternativen för föreningen och väljer den bästa anpassade tekniska lösningen. Läs mer här om vad vi menar är viktigt när det kommer till teknologi och elbilsladdare.

Vi kommer alltid med ett första utkast på arbetsdokument som vi bearbetar tillsammans. Här kan du läsa mer om vad samarbetsavtalet och etableringsplanen innehåller…

6. VÅR PROCESS

Presentera hyrkundstjänsten för medlemmarna och svara på frågor

Då det är medlemmarna som blir kunder till Laddaccess så brukar det var en god idé att träffa dom som är intresserade för att förklara närmare hur hyrkundsavtalet fungerar och vilka villkor som hyrkunder skriver på. På dessa träffar som kan vara fysiskt eller virtuellt brukar det alltid komma bra frågor från intresserade som vi svarar på. Det kan också vara tryggt för styrelsen att låta Laddaccess svara på kommentarer och reflektioner då det är omöjligt för styrelsen att sätta sig in allt omkring elbilsladdning. Här kan du läsa mer och vad vi på Laddaccess tar ägarskap för när det gäller service & support…

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret så hör jag av mig omgående.
Kristian Greslingaas
Du kan också kontakta mig direkt:
Kristian Greslingaas
076 778 80 28
kristian@laddaccess.se