Vår historia

Genom vår historia har vi på Laddaccess strävat efter att göra elbilsladdning lika tillgängligt och enkelt för bostadsrättsföreningar och samfälligheter som för dem som bor i egna villor.

Anmäl intresse
Vår historia

Idén till Laddaccess

Per Ingelgård och Andreas Petersson, grundarna av Laddaccess, är gamla barndomsvänner. Med en lång bakgrund inom elbilsladdning och energiomställning har Per Ingelgård under många år bidragit till branschen. Under 2021 kom han i kontakt med många bostadsrättsföreningar och upptäckte då vilka bekymmer som många styrelser hade med beslut om infrastruktur för elbilar.

Ingen bostadsrättsförening verkade kunna göra ett beslut om elbilsladdning som tillfredsställde alla medlemmar. I vissa fall valde styrelserna att helt avstå från investeringar, vilket ledde till missnöje bland elbilsägarna. Andra gånger gjordes överdimensionerade och kostsamma satsningar på laddinfrastruktur, vilket orsakade frustration hos de medlemmar som inte ägde en elbil men ändå var tvungna att bidra till finansieringen.

Det måste finnas ett sätt att göra både styrelsen och medlemmarna nöjda med dessa inköp.

Därifrån växte idén om Laddaccess fram: ”Vi tar hand om kostnaden för investering i elbilsladdning för föreningen och erbjuder sedan laddning som en enkel hyrtjänst till de boende som är intresserade.”

Alla som idag är en del av företaget är helhjärtat engagerade i att uppfylla vårt kärnlöfte: att göra både föreningens styrelse och de medlemmar som blir våra kunder, nöjda genom vårt partnerskap.

Vi är övertygade om att detta inte bara förbättrar människors livskvalitet men också driver den gröna omställningen i hela samhället. 

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret så hör jag av mig omgående.
Kristian Greslingaas
Du kan också kontakta mig direkt:
Kristian Greslingaas
076 778 80 28
kristian@laddaccess.se