Hållbarhet

Hållbarhet är kärnan i vår affärsmodell och vi är med och driver samhällets gröna omställning genom flera elbilar på vägarna. Vårt mål är att göra hållbar elbilsladdning tillgänglig för alla, och därigenom minska koldioxidutsläppen och främja en hållbar livsstil. Tillsammans tar vi steg mot ett miljövänligare samhälle.

Anmäl intresse

Grönt stöd från Almi Företagspartner

Almis stödjer nya företag som ökar innovation och jobbskapande. Almis stöd är en del av InvestEU-fonden Europeiska Investeringsfonden

hållbarhet

Det absolut största hindret för alla som överväger att köpa elbil är bristen på tillgänglig laddinfrastruktur

Så har det varit sedan dom första elbilarna började rulla på vägarna och möjligheten att installera elbilsladdning hemma har varit en fundamental drivkraft varför så många vågat välja elbilsalternativ i Sverige.

Cirka hälften av alla svenskar bor i villor där man äger sin fastighet och kan ta ett sådant här beslut över middagen med familjen. För alla oss andra är processen tyvärr inte lika smidig… än.

Laddaccess bidrar aktivt till flera av de definierade målen i EUs taxonomi. Almi har beviljat Laddaccess grönt lån och bekräftar hur tydligt kopplade våra ambitioner är med den gröna omställningsagenda inom EU. I korthet handlar det om:

hållbarhet

Laddaccess bidrar aktivt till ett bättre klimat

När det blir lika lätt för boende i flerfamiljshus att välja elbilar som det är för villaägare så accelererar vi omställningen av den svenska bilflottan.

hållbarhet

Laddaccess anpassar sig till rådande infrastuktur

Laddaccess använder existerande elinfrastruktur i fastigheten som i regel har gott om ledig kapacitet för att erbjuda energiförsörjning till elbilar.

hållbarhet

Övergång till cirkulär ekonomi

Laddaccess erbjuder laddning som tjänst, vilket möjliggör ett cirkulärt tillvägagångssätt omkring vårt erbjudande. Uppdateringar, utveckling och underhåll blir ansvar hos Laddaccess som en del av den tjänst elbilsägaren hyr. Livstiden för produkterna blir längre och återanvändning av elbilsladdaren för nästa boende helt naturlig.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret så hör jag av mig omgående.
Kristian Greslingaas
Du kan också kontakta mig direkt:
Kristian Greslingaas
076 778 80 28
kristian@laddaccess.se