Frågor och svar om elbilsladdning – för styrelsen

Vi förstår att ni kanske har flera frågor gällande vår tjänst. Här har vi samlat flera bra frågor som vi fått under våra installationsprocesser från ansvariga styrelser runt om i Sverige. Vi samlar och fyller på för att bli klokare tillsammans.

Anmäl intresse


Frågor och svar elbilsladdning i samfälligheter

Vi har fått besked från lantmäteriet i region Stockholm, kontakt oss för att höra närmare.
I en bostadsrättsförening äger inte de boende fastigheten själva och de har inte fullt ansvar för marken där fastigheterna står. I en samfällighetsförening har fastighetsägarna ansvar för både mark och fastighet.
En gemensamhetsanläggning är en yta som kan användas av hela samfälligheten. Det är Lantmäteriet som upprättar beslut om sådana anläggningar och de kan vara allt ifrån parkeringsplatser till garage, lekplatser och så vidare.


Frågor och svar elbilsladdning i Bostadsrättsföreningar

Ja, att möjligheten till laddning finns tillgängligt för boende på ett enkelt sätt blir mer och mer viktigt för köpare av både stora och små lägenheter.
Med Laddaccess blir elbilsladdning kostnadsfritt för föreningen. Vi tar ut månadshyra för tjänsten från dom som vill hyra och som faktiskt får nyttan av att köra elbil. Läs mer om hur tjänsten fungerar här…
I stort sett alla andra aktörer på marknaden för elbilsladdning i Sverige säljer teknik & installation, och har redan tjänat sina pengar från dag 1. Våra intäkter bygger på nöjda hyrkunder & föreningar över lång tid.
Beviset på att vi kommer leverera det vi lovar, är att vi faktiskt investerar våra egna pengar i den lokala infrastrukturen i er förening. Vi har en lång tidshorisont på våra affärsmodell och som egna ägare bestämmer vi också själva i vilken takt vi vill växa.
Utgångspunkten för avtalet är 10 år, men vårt perspektiv på tjänsten är minst 20-30 år då detta är den tid det kommer att ta att transformera över till en helt fossilfri bilpark i Sverige. Samarbetet ska motiveras av en frivillig önskan att samarbeta med oss, därför har vi inte längre kontraktstid och vi har heller inga krångliga avbetalningsplaner. Läs mer om hur tjänsten fungerar här…
Precis som vid föreningsavtal för kabel-tv/bredband så behöver vi ha en exklusivitet. Det gör också att vi kan investera långsiktigt i föreningens infrastruktur.
Nej, vi sköter administration och fakturering. Elförbrukningen som vi fakturerar Hyrkunderna betalas vidare till föreningen i efterskott via en självfaktura. Läs mer om hur tjänsten fungerar här…
Nej, det går utmärkt att behålla elleverantör och vi kan spegla elprissättningen som ni har i vår laddningstjänst mot hyrkunderna. På så sätt riskerar inte föreningen att förlora pengar på elbilsladdning.
Vi kontrollerar alltid detta på plats ihop med relevant expertis. Generellt är svaret ofta ”Ja, till behovet under en överskådlig framtid.” Dygnsbehovet av el till en vanlig laddbil (ca 7-10 kWh), som laddas nattetid (ca 8-12 timmar), motsvarar ungefär effekten för en dammsugare.
Nej. Vi hanterar all data samt behörigheter till laddstolpar etc. Data för t ex fakturering finns i våra leverantörers molntjänster.
Nej, det hanteras som tidigare, vi är inte en parkeringsoperatör. Vi gör alltid en bedömning vid platsbesök huruvida det finns möjlighet eller är nödvändigt för bilar att behöva byta p-plats med varandra så att laddbilar får ha sin p-plats vid laddstolparna.
Nej, det behövs inte. Många vill gärna komma igång genom att installera en ”gemensam” laddare för medlemmar med elbil och detta kan vi tillgodose. Vår erfarenhet är dock att man nästan alltid som slutkund vill ha ”säker tillgång” till sin egen laddare för att känna sig trygg att köra elbil.
Vi är inte beroende av något varumärke utan väljer den teknik som är bäst och mest lämpad för varje förenings behov. Vi kan också under samarbetet, byta eller uppgradera om det finns ny teknologi tillgänglig som är bättre. Läs mer här om vad vi menar är viktigt omkring teknologi…
Vi börjar alltid med att mötas med styrelsen och diskutera förutsättningarna och önskan om att välja laddning som tjänst. Vi följer sedan en strukturerad plan med enkätundersökning för att ta reda på intresset, prognos för att bedöma elbilsutvecklingen i föreningen och platsbesök för att få inblick i dom tekniska förutsättningarna. Slutligen förhandlar vi fram ett anpassat samarbetsavtal med föreningen. Läs mer om vår process här…
Enligt HSBs egen tidning för sina medlemsföreningar är det styrelsen som fattar beslut om laddstolpar. Stämmobeslut krävs inte. “…laddpunkter för elbilar är ett beslut som tas av styrelsen” (Hemma i HSB, 2022:1)
Ja, vi undersöker alltid intresset för att hyra laddare bland dom boende som en del av vår inledande dialog med föreningen. Enkäten utformas med samtycke från styrelsen och resultatet presenterar vi på ett styrelsemöte.
Vi passar ofta ganska dåligt in i dom traditionella upphandlingsmallarna. Det är viktigt att jämföra och ta in flera alternativ i en sån här process och vi tål att jämföras med andra. Vi hjälper gärna till med jämförbara nyckeltal som gör det tydligt vad skillnaderna ligger mellan att äga själva och att upphandla elbilsladdning som en tjänst. Läs mer här om vad det innebär…
Laddaccess tar ingen andel av kwh-priset och föreningen äger beslutet. Vi delar gärna vad andra föreningar gjort och hur dom jämförbara avgifterna ser ut för att ge en bra guidning. Vårt motto är alltid självkostnad för att skapa så stort incitament för elbilsägarna att ladda som möjligt.
Laddaccess tar alltid alla kostnader för framdragning från elcentral och till elbilsladdarna samt alla komponenter för att styra laddarna såsom kommunikationstjänster, lastbalansering med mera. Det finns kostnader som vi inte tar och det gör vi alltid en bedömning av på plats tillsammans med elektriker. Det kan röra sig om grävarbeten, utbyte av elcentraler, uppgradering av effektabonnemang och liknande.
Som oberoende operatör av laddningstjänst har vi full valfrihet att välja dom bäst anpassade laddarna efter varje förenings unika förutsättningar. Läs mer här om vad vi menar är viktigt omkring teknologi…

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret så hör jag av mig omgående.
Kristian Greslingaas
Du kan också kontakta mig direkt:
Kristian Greslingaas
076 778 80 28
kristian@laddaccess.se