Laddning som hyrtjänst för era medlemmar

Som först i Sverige med att erbjuda elbilsladdning som hyrtjänst till föreningar runt om i landet garanterar vi en trygg och bekymmersfri upplevelse för er och era medlemmar. Vi bekostar installationen av laddare och hyr sedan ut laddstolparna direkt till de boende med elbil. Här förklarar vi vad det betyder att upphandla laddning som en tjänst och vad samarbetet med oss innehåller.

Anmäl intresse

Samarbetsavtalet med föreningen

Samarbetsavtalet innehåller inga kostnader eller avgifter för föreningen utan Laddaccess står för allt.

Laddaccess tar fullt ägarskap

Vi tar fullt ägarskap och ansvar för laddare, installation och kunder under hela samarbetstiden

Långsiktig etableringsplan

Laddaccess har en strukturerad process för att ta fram en etableringsplan tillsammans med föreningen

Hyrkundsavtalet för medlemmarna

Att teckna hyrkundsavtal är helt frivilligt och görs när man har behov för laddning på sin parkeringsplats.
Laddning som tjänst

Samarbetsavtalet mellan föreningen och Laddaccess

Samarbetsavtalet mellan föreningen och Laddaccess bygger att vi får tillstånd att installera och underhålla elbilsladdare på föreningens parkeringsplats som enda laddoperatör under den tid som samarbetet pågår.

Samarbetsavtalet innehåller inga kostnader eller avgifter för föreningen utan Laddaccess står för allt. Samarbetsavtalet är individuellt och utformas alltid efter de specifika behov och förutsättningar som varje förening har. Vi kommer alltid med ett första utkast på arbetsdokument som vi bearbetar tillsammans.

Du är alltid välkommen att kontakta någon av våra referenser för att höra hur arbetet med samarbetsavtalet har gått, läs mer om vad våra kunder säger här…

Exempel på individuella variationer i samarbetsavtalet kan vara:

 • Tillgänglig elkapactet som kan avsättas för elbilsladdning från start
 • Ålder på befintliga dragningar och kablage
 • Föreningen har ett antal elbilsladdare idag som ska tas över av Laddaccess i avtalet
 • Antal som är intresserade av elbilsladdning från start.
 • Föreningen äger parkeringen men arbetar med en parkeringsoperatör som behöver ta del av avtalets ramar.
 • Föreningen har inte fasta parkeringsplatser.
 • Föreningen planerar för utbyggnad av flera parkeringsplatser.
Laddning som tjänst

Vi tar fullt ägarskap och ansvar för laddare, installation och kunder under hela samarbetstiden

Samarbetsavtalet lägger fullt ägarskap och ansvar för elbilsladdare, installation och kunder på Laddaccess under hela samarbetstiden.

Vi frigör styrelsen från alla arbetsuppgifter som gäller elbilsladdning. På detta sätt blir vi föreningens förtrolige samarbetspartner i takt med utbyggnaden av anläggningen. Vi arbetar med utvalda partners för att säkerställa högsta kvalitet och säkerhet på laddutrustning och vid installationer.

Vi blir föreningens naturliga kontaktpunkt för allt som rör elbilsladdning i föreningen. Under samarbetet ges vi exklusivitet att installera och bygga ut laddtjänsten i föreningen, det gör att vi kan ta långsiktiga och taktiska beslut om anläggningen som gynnar samarbetet över tid.

Exempel på arbetsuppgifter som vi avlastar styrelsen med:

 • Projektledning vid installation
 • Löpande support
 • Underhållsarbete / uppdateringar
 • Fakturering och kundadministration
 • Avläsning av elförbrukning från laddande kunder
 • Optimering av anläggningens elförbrukning
Laddning som tjänst

Långsiktig etableringsplan som en del av förberedelsearbetet

Etableringsplanen är en del av samarbetsavtalet och beskriver i korthet hur, när och vad som ska installeras hos föreningen. Den är uppdelad i faser för att tydliggöra investeringen över tid hos föreningen. Den beskriver också hur vi förväntar att ta befintlig elkapacitet i anspråk för elbilsladdning och om någon förstärkning är nödvändig i framtiden.

Laddning som tjänst

Nära samarbete mellan föreningen och Laddaccess

Under samarbetet ger vi löpande status till styrelsen på hur kunderna ansluter och upplever oss som leverantör av tjänsten. Vi redovisar hur vi jobbar med att optimera anläggningens effektivitet och hur kundernas laddningsmönster ser ut. Vi tar också fram nödvändig dokumentation som styrelsen behöver för att kunna redovisar att föreningen hanterar anläggningen på ett säkert och korrekt sätt.

 • Löpande avläsning och full administration av elförbrukning för elbilsladdningen
 • Optimering och kontroll av anläggningens elförbrukning
 • Löpande kunskapsdelning av insikter från laddbeteenden med styrelsen
 • Förberedelser av korrekt dokumentation på anläggningen till styrelsen
Laddning som tjänst

Vi sätter bara upp elbilsladdare till intresserade medlemmar och i takt med att behovet växer

Vi bygger alltid ut anläggningen och antal elbilsladdare efter hand som behovet och intresset växer. Vi behöver inte ett minsta antal laddare för att komma igång då vi vet att det tar många år att elektrifiera föreningens parkeringsplatser.

Som utgångspunkt är våra avtal skrivna på 10 år och förlängs därefter med tre år i taget. Ur vårt perspektiv pågår elektrifieringen emellertid under mycket längre tid än så, mellan 20-30 år. Att bygga ut smart och över tid gör att vi kan följa med i teknikförändringar och riskerar inte att sitta med en överdimensionerad anläggning som antingen står oanvänd eller som blir för gammal i förtid.

Vi tar alltid reda på hur snabbt elbilstransformationen ser ut för just er förening. Läs mer om det här…

PROGNOS FÖR ELBILSUTVECKLINGEN I ER FÖRENING

Vi tar fram en individuell prognos för er förening

Ta reda på hur snabbt transformation mot fler elbilar ser ut hos er förening.
Laddning som tjänst

Hyrkundsavtal för medlemmarna

Så snart samarbetsavtalet är på plats är det fritt fram för föreningens medlemmar att teckna hyrkundsavtal. Att teckna hyrkundsavtal är helt frivilligt och görs när man har behov för laddning på sin parkeringsplats. På detta sätt belastas inte dom som ännu inte är redo för elbil med en massa kostnader som skapar osämja och irritation bland medlemmar i många föreningar. För dom som väljer att bli kunder ska det vara lika enkelt att starta och avsluta abonnemang hos oss som att skaffa Netflix eller teckna ett bredbandsabonnemang med Telia.

Detta ingår:

 • Installation inom 2-4 veckor från att anmälan görs
 • Individuella hyrkundsavtal med garanterad upptid
 • Full tillgång till en egen elbilsladdare med senaste teknik som styrs med RFID/App, läs mer om hur vi väljer teknologi här…
 • Full service och support ingår alltid, läs mer här…
 • 2 månaders uppsägning efter första 6 månaderna
 • Försäkringsteckning för laddaren
 • App som kan kontrollera elbilsladdaren och avläsa förbrukningen
Laddning som tjänst

Priserabonnemang och elförbrukning

Laddaccess tar en startavgift samt en fast månadsavgift från våra laddande hyrkunder. Kunderna betalar också en avgift för elförbrukningen men denna skickar vi oavkortat vidare till föreningen. Det är också föreningen som bestämmer priset för förbrukning i kwh. För att det ska vara enkelt för hyrkunderna samlas allt på en månadsfaktura från Laddaccess.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret så hör jag av mig omgående.
Kristian Greslingaas
Du kan också kontakta mig direkt:
Kristian Greslingaas
076 778 80 28
kristian@laddaccess.se